Podczas dzisiejszej (19 grudnia) Rady Miejskiej w Policach, radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Budżet Gminy Police na 2020 rok to 238 183 662,50 zł dochodu i wydatki na poziomie 236 148 662,50 złotych.

Uchwałę w sprawie budżetu przedstawił radnym burmistrz Polic Władysław Diakun a zamierzenia i plany przedstawili zastępcy Jakub Pisański i Maciej Greinert.

- W budżecie na 2020 rok mamy 40 pozycji inwestycyjnych, z których najistotniejsze to infrastruktura Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej - będziemy budowali rondo, parkingi, drogi. Ścieżki rowerowe. Powiększamy przystań nad Łarpią, ciąg spacerowy, grille, place zabaw, wiaty piknikowe  – mówił Jakub Pisański.

Gmina w przyszłorocznym budżecie Gmina Police zaplanowała też pieniądze na  stworzenie koncepcji i wstępne dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 3 dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

- Chcemy ten obiekt zaadoptować dla potrzeb urzędu. Mamy nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, w której urzędnicy będą już w jednym miejscu przyjmowali interesantów – mówił J. Pisański.

Przed gminą również dwa istotne zadania, które nie zostały wpisane do budżetu a potrzebne są pieniądze na ich realizację. Mowa tu o zagospodarowaniu placu przy ul. Roweckiego w Policach – koszt 5 mln z czego 1 mln dołoży Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik i odbudowie spalonej promenady w Trzebieży.  Gmina od ubezpieczyciela otrzymała kwotę 1,7 mln zł a potrzeba około 4 milionów zł. Dopiero po odbudowaniu promenady, po tym jak będzie wiadomo ile ona kosztowała będzie możliwość dochodzenia dodatkowych środków od ubezpieczyciela.

- O tych zadaniach zamierzamy rozmawiać z Państwem w trakcie roku budżetowego. Jeśi pojawią się możliwości ich sfinansowania – mówił Jakub Pisański.

- Rok 2020 jest rokiem pogłębiającej się luki finansowej w finansowaniu oświaty. Wprowadzenie przez rząd podwyżek dla nauczycieli nie znalazło odzwierciedlenia w subwencji oświatowej. Pokrywa ona teraz tylko około 40 procent wydatków oświatowych – mówił Maciej Greinert. – Także wzrost płacy minimalnej spowoduje wzrost kosztów o około 1 mln 200 tys. zł. Będziemy się starali utrzymać oświatę na  dotychczasowym poziomie. Zamierzamy w roku 2020 kontynuować program wygłuszania sal w szkołach jak również opracować dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy bazy oświatowej w Tanowie.

Po przedstawieniu propozycji budżetu był czas na składanie wniosków i dyskusję. Kluby ograniczyły się jedynie do przedstawienia opinii na temat proponowanej uchwały budżetowej.

– Budżet jest bardzo słaby i nie napawa nadzieją na przyszłe lata. Dla burmistrza i jego koalicjantów to nie lada wyzwanie. – mówił Krystian Kowalewski „Projekt Police”. – Na budżet składają się liczby. A w zestawieniu mówią nam jak będą wyglądały kolejne lata. Główną liczbą, na którą patrzymy, jest wysokość inwestycji. W tym roku wysokość wydatków majątkowych zaplanowana jest na poziomie ok. 22 mln zł. Jest to wartość z roku na rok coraz niższa. Wiemy, że sąsiednie gminy osiągają wyniki znacznie wyższe.

- Uważam, że proponowany projekt budżetu pokazuje stabilność i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami Gminy Police – mówił w imieniu klubu radnych GRYF XXI Andrzej Rogowski.

- Popieramy propozycję budżetu pana burmistrza. Uważamy, że trzeba kontynuować dobre działania jakie zostały tutaj wymienione. To będzie kontynuacja stabilizacji – mówił w imieniu radnych Koalicji Obywatelskiej Damian Walczak.

- Liczyliśmy tutaj na bardziej ożywioną dyskusję i wnikanie w szczegóły dotyczące budżetu. (...) W naszej ocenie przedłożony projekt budżetu, jest budżetem absolutnego minimum inwestycyjnego. Jest to budżet niestety stagnacji i pewnego zastoju Gminy Police. Po raz kolejny widzimy w nim bardzo niski poziom inwestycji gminnych. Brakuje w nim wizji dalszego rozwoju gminy – mówił w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Sławomir Dmochowski.

Głos w dyskusji zabrał również przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz.

- Padły tu słowa, że gmina nie ma kierunków rozwoju, że gmina nie ma jakiegoś pomysłu. Tymczasem w 2020 r. rozpoczniemy wielki projekt pn. Szczecińska Kolej Metropolitarna. To będzie projekt, który w sposób bardzo istotny wpłynie na funkcjonowanie naszych mieszkańców, ponieważ rozwinie się nowa możliwość przemieszczania się – już nie tylko między Policami a Szczecinem, ale w ramach całego SOM. Przy okazji realizowania tego projektu również Police wzbogacą się o bardzo szeroką infrastrukturę, drogową głównie – mówił Grzegorz Ufniarz.

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020 głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police.

– Dziękuję za podjęcie uchwały w sprawie budżetu. Ten budżet był najtrudniejszym w mojej 20-letniej służbie. Nie zgadzam się z krytyką opozycji ale przyjmuję do wiadomości – mówił burmistrz Polic Władysław Diakun.