Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego. Za uchwałą zagłosowało 12 radnych, przeciw było 7 radnych. Jeden radny - Kamil Olszewski nie wziął udziału w głosowaniu.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


 „W związku z wątpliwościami, co do faktycznego miejsca zamieszkania radnego Kamila Olszewskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach zwrócił się pismem z dnia 28.05.2019 r. o udzielenie odpowiedzi na pytania oraz przedstawienie informacji, które łącznie pozwoliłyby ustalić, czy istnieją albo nie istnieją podstawy do wygaszenia mandatu radnego. W zakreślonym terminie radny Kamil Olszewski nie udzielił odpowiedzi, a także nie przedstawił jakichkolwiek dokumentów, czy też innych dowodów, pozwalających zweryfikować powstałe wątpliwości. W dniu 25 czerwca 2019 roku Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę Nr X/111/2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach kontroli w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miejskiej w Policach. Rada Miejska w Policach zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie, czy radny Kamil Olszewski posiadał w dniu wyborów i czy utracił prawo wybieralności do Rady Miejskiej w Policach.” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

- Chciałbym ponownie oświadczyć, iż w dniu wyborów tj. 21 października 2018 r. zamieszkiwałem i zamieszkuję nadal  na terenie Gminy Police pod adresem, który wskazałem. W konsekwencji tego posiadałem i nie utraciłem prawa wybieralności do Rady Miejskiej w Policach -  oświadczył na sesji radny Kamil Olszewski. – Komisja Rewizyjna nie ma kompetencji aby zajmować się i badać legalność sprawowania mandatu radnego – dodał.

Aby Komisja Rewizyjna mogła podjąć decyzję wystosowano osiem pism do różnych instytucji. Tylko cztery odpowiedziały.

- Komisja nie otrzymała informacji od instytucji, która byłaby w stanie określić jaki jest stan faktyczny stanowiący o tym czy radny Kamil Olszewski zamieszkuje bądź nie w Pilchowie. A taką instytucją jest Policja – mówił radny Adam Sobczyk. – Jaka jest podstawa faktyczna do stwierdzenia przez komisję, że radny zamieszkuje bądź nie – pytał.

Na zadane przez Adama Sobczyka pytanie odpowiedział przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz.

- W mojej ocenie ta odpowiedź zawarta jest w dwóch pismach, które trafiły do Komisji Rewizyjnej. Jedno to pismo dotyczące informacji od zarządcy nieruchomości. Kto tam uiszcza opłaty, kto mieszka, kto jest stroną umowy. Druga to informacja dot. kwestii podatkowych – miejsce opłacenia podatków lokalnych – mówił Grzegorz Ufniarz. - Komisja rewizyjna dokonała badania w zakresie takim jakim jest to możliwe. 

Za uchwałą w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego głosowało 12 radnych, 7 było przeciwnych. Jedna osoba nie głosowała – Kamil Olszewski.