21 października br. gmina Police odstąpiła od umowy z firmą ENERGOPOL Szczecin S.A., która dotyczyła remontu wiaduktu w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach. Pod koniec września zapadła decyzja o zdjęciu z kontraktu Energopolu asfaltowania ostatnich warstw na wiadukcie.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Pomimo dotychczasowych starań ze strony gminy obecna sytuacja firmy nie dawała perspektyw zakończenia inwestycji.

- Do dnia dzisiejszego sąd nie wydał decyzji co do przyszłości firmy Energopol Szczecin S.A. Stąd jedynym dla gminy możliwym rozwiązaniem było odstąpienie od umowy - mówił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Polic Władysław Diakun.

O obecnym stanie inwestycji poinformował wiceburmistrz Jakub Pisański

– Trwa obecnie inwentaryzacja. Najpilniej jak się to tylko możliwe przystępujemy do zamówienia innego wykonawcy. Mamy kontakt z podwykonawcami, którzy pracowali dla Energopolu. Mamy nadzieję w jak najpilniejszym terminie zrealizować to przedsięwzięcie, już bez Energopolu – mówił Jakub Pisański. – Asfalt jest już położony, nawierzchnia zakończona. Do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie zostają przedsięwzięcia dotyczące barier, wzmocnienia taśmami węglowymi konstrukcji pod wiaduktem i próbne obciążenia. Mamy nadzieję uzyskać to pozwolenie do połowy grudnia.

Prace na wiadukcie miały się zakończyć w sierpniu 2018 roku.