Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Policach, jednym z punktów była uchwała przygotowana przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni PIS zaproponowali przyjęcie uchwały-deklaracji w sprawie szkoły filialnej w Pilchowie.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


- Deklaruje pełne poparcie dla mieszkańców Sołectwa Pilchowo – rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pilchowie, Rady Sołeckiej w Pilchowie, Rady Rodziców tejże szkoły w ich dążeniach do ustanowienia w Pilchowie pełnoprawnej i samodzielnej szkoły podstawowej z ośmioma klasami nauczania i w konsekwencji niebędącej filią Szkoły Podstawowej im. J. Noskiewicza w Tanowie – brzmiał pierwszy paragraf projektu uchwały.

Głos w sprawie zajęła również Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.

- Komisja w całości jest oczywiście za szkołą w Pilchowie i deklaruje pełne poparcie, ale jako odpowiedzialni radni żebyśmy przegłosowali istnienie 8-klasowej szkoły w Pilchowie musimy wiedzieć następujące rzeczy – mówiła przewodnicząca komisji Ewa Ignaczak. - Po pierwsze – jaka jest odpowiedź Szczecina dotycząca działki gdzie można by rozbudowywać szkołę - chodzi o salę gimnastyczną. Po drugie – jeśli odpowiedź jest pozytywna, na dzień dzisiejszy szacunkowe koszty tej rozbudowy czy pokrywać by je miała gmina czy np. istnieją szanse zdobycia funduszy zewnętrznych. Po trzecie jaki jest koszt szkoły przy obecnych obwarowaniach czyli przy pensji minimalnej – dot. obsługi szkoły, podwyżkach dla nauczycieli. Jaki byłby koszt szkoły przy obecnych uwarunkowaniach jeśli byłaby to szkoła samodzielna. I po czwarte – na ile subwencja pokryłaby ten zwiększony koszt. I dopóki my nie znamy konkretnej odpowiedzi na te pytania, jeżeli powiemy: tak jesteśmy za szkołą ośmioklasową w Pilchowie, nasza deklaracja byłaby gołosłowna – mówiła Ewa Ignaczak (Koalicja Obywatelska).

- Sądzę, że przedłożony projekt uchwały jako deklaratywny daje po prostu burmistrzowi możliwość podjęcia dalszych kroków w tym kierunku czego następstwem będzie określenie tych wydatków, kosztów, konieczności, żeby ten cel doprowadzić w dłuższym okresie do rzeczywistości i ta uchwała jest niezbędna by burmistrz miał jasną informację jakie jest stanowisko radnych – mówił Krystian Kowalewski (Projekt Police).

- Nie mamy projektu budżetu na 2020 rok. Nie wiemy dokładnie jaka będzie wysokość subwencji dla oświaty. Ponawiam prośbę aby wycofać uchwałę z tego posiedzenia sesji a przywrócić ją na listopadowej sesji – mówił Andrzej Rogowski (Wspólnota Samorządowa GRYF XXI).

- Uchwała ma charakter czysto deklaracyjny. Nie ma się tu czego obawiać. Nie rości ona żadnych skutków finansowych. Wydaje mi się, że nic się nie stanie jeżeli ta uchwała będzie procedowana. Jeżeli Rada Miejska poprze działania burmistrza, żeby szkoła funkcjonowała w takim charakterze w jakim życzą sobie tego rodzice. Nie widzę tutaj podstaw do tego abyśmy tę uchwałę mili wycofywać – mówił Sławomir Dmochowski (Prawo i Sprawiedliwość).

Rada Miejska nie przyjęła uchwały. Za głosowało 8 radnych, przeciwko był 12 radnych. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Nagranie z obrad sesji dostępne jest na stronie www.police.pl