15 października rozpocznie się w szkołach strajk włoski; nauczyciele będą wykonywali tylko te czynności, które są opisane przepisami Prawa oświatowego – poinformował Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Taka decyzja to wynik ankiety przeprowadzonej przez ZNP wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami Związku. Jak podaje ZNP, anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227,5 tys. osób.

ZNP pytało o udział w preferowanej formie protestu. Ponad połowa (55,3 proc.) ankietowanych wskazała na protest włoski czyli niewykonywanie pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce. Co piąty nauczyciel był za udziałem w manifestacjach lub za wznowieniem strajku ogólnopolskiego (odpowiednio 22 proc. i 18 proc. respondentów).

W oparciu o wyniku ankiety, Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października.

- Nie będziemy prowadzić żadnych dodatkowych zajęć, które nie są wpisane do arkusza organizacyjnego szkoły, za które nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia - mówił na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Nie chcemy być wolontariuszami.

W ramach protestu nauczyciele m.in. nie będą brali udziału jako opiekunowie w sobotnio-niedzielnych konkursach czy zajęciach organizowanych w dni wolne od pracy. Nie będą również prowadzić kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz wyjeżdżać na wycieczki szkolne, zielone szkoły. Decyzja o udziale w strajku będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela 

Po wyborach ZNP przedstawi wniosek w sprawie utworzenia komitetu inicjatywy obywatelskiej; chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju – poinformował prezes związku Sławomir Broniarz.

źródło: Kurier PAP http://kurier.pap.pl