Uczniowie korzystający z bezpłatnej komunikacji miejskiej, którzy posiadają nowe wzory legitymacji szkolnej bez adresu zamieszkania, w celu przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów muszą przedstawić ważną legitymację szkolną i zaświadczenie wydane przez szkołę o aktualnym miejscu zamieszkiwania.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnieni są uczniowie uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienia w tym Gminy Police.