Pogłębienie blisko 7 kilometrów torów wodnych do portów w Policach i Stepnicy, lepszą dostępność do nich dla jednostek pływających oraz wzrost ich konkurencyjności w wymianie handlowej planuje Urząd Morski w Szczecinie. Zapowiadane zmiany wesprze Urząd Marszałkowski, który w ramach RPO WZ 2014-2020 przeznaczy na obie inwestycję ponad 24 mln zł.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Przedsięwzięcia warte w sumie ponad 28 mln zł mają pozwolić na modernizację ważnych dróg wodnych, poprawę dostępności do nowoczesnej infrastruktury, wzmocnienie roli transportu wodnego w wymianie handlowej oraz budowie silnej pozycji gospodarczej obu portów. Unijne wsparcie obu inwestycji wyniesie ponad 24 mln zł.

W przypadku portu w Policach planowane jest zmodernizowanie ponad 2 km toru wodnego. Do 10,5 pogłębiony zostanie tor podejściowy na Kanale Polickim. Ponadto prace głębinowe obejmą Kanał Kiełpiński. Wzmocnione zostaną także skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów.

Inwestycja w Policach, która kosztować będzie ponad 22,5 mln zł, zakończy się w grudniu 2020 roku. Urząd Marszałkowski dołoży ponad 19 mln zł.