Podczas przeprowadzonego planowanego w okresie od 4.04.2019 r. do 11.06.2019 r. postoju remontowego w Jednostce Biznesowej Nitro, została wykryta usterka kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. W wyniku wykrycia usterki, począwszy od dnia 06.05.2019 r. nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Uszkodzenie spowodowane nieciągłościami połączeń spawanych kotłów, skutkuje całkowitym wyłączeniem produkcji mocznika do 11.08.2019 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 4 lipca 2019 roku otrzymał stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z którym Spółka powinna przeprowadzić badania dla kwalifikowania technologii spawania złączy spawanych - próbnych, wykonanych z materiałów pobranych z eksploatowanego urządzenia. Określenie technologii spawania umożliwi skuteczne wykonanie naprawy i przywrócenie produkcji w drugim tygodniu sierpnia 2019 roku.

Usterka nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Szacowane skutki finansowe czasowego wyłączenia instalacji spowodowanego usterką Grupa Azoty Police przekaże odrębnym raportem bieżącym w późniejszym terminie.

Źródło Giełda Papierów Wartościowych