180 sołectw, w tym Tanowo, Trzebież i Przęsocin, które zwyciężyły w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich przy wsparciu środków marszałkowskich.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

Dotacje w wysokości 10 tys. zł otrzymają trzy sołectwa z Gminy Police:

  • Sołectwo Tanowo na projekt „Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej.
  • Sołectwo Trzebież na „Park w Parku”.
  • Sołectwo Przęsocin otrzyma 10 tys. zł dofinansowania na „Ogrodzenie placu zabaw”.

W tym roku pula środków w konkursie wyniosła również 1,8 mln zł. Zgłoszone zostały 542 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł.