Podczas dzisiejszej (25.04) sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Uchwała wejdzie w życie od 1 czerwca 2019 r.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Za uchwałą zagłosowało 13 radnych (GRYF XXI, Platforma Obywatelska, Nowoczesna) przeciw było 8 radnych (Prawo i Sprawiedliwość, Projekt Police).

Jak czytamy w treści uchwały:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób zmieszany.

W nieruchomościach mieszanych, w odniesieniu do części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za każdy pojemnik na odpady w wysokości:

a) o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł (dwanaście złotych) za pojemnik,

b) o pojemności 240 l – w wysokości 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) za pojemnik,

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 81,00 zł (osiemdziesiąt złotych) za pojemnik.

Jeżeli odpady komunalne powstające na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady zmieszane w wysokości:

a) o pojemności 120 l – w wysokości 21,00 zł (dwadzieścia złotych) za pojemnik,

b) o pojemności 240 l – w wysokości 42,00 zł (czterdzieści dwa złote) za pojemnik,

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 132,00 zł (sto trzydzieści dwa złote) za pojemnik.

W uzasadnieniu uchwały m.in. czytamy:

W Gminie Police przyjęto, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Pomimo podwyższenia w 2016r. stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych system w dalszym ciągu nie bilansuje się.

Powodem deficytu jest zarówno trudna do weryfikacji prawdziwa ilość osób generujących odpady komunalne, faktycznie zamieszkujących w nieruchomościach na terenie Gminy Police (zwłaszcza mieszkających bez meldunku), jak i wzrost kosztu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz rosnący koszt zagospodarowania odpadów w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych.