Na dzisiejszej (27.03) sesji Rady Miejskiej, wpłynęło pismo burmistrza Polic o zdjęcie z porządku obrad uchwały zmieniającej metodę naliczania opłat za odpady komunalne. Obecnie obowiązuje w gminie Police metoda - od osoby. Projekt uchwały zakładał zmianę naliczania na: od gospodarstwa domowego. Dodatkowo wysokość opłaty miała być uzależniona od powierzchni mieszkania.

reklama

Pismo z prośbą o wycofanie z porządku obrad uchwał związanych ze zmianą naliczania opłat za odpady komunalne na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza przesłał burmistrz Polic Władysław Diakun.

- Podjąłem decyzję o zdjęciu powyższych uchwał z porządku obrad i podjęcie szerokich konsultacji społecznych dotyczących sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na sesji Rady Miejskiej w kwietniu przedstawię propozycję uchwał zawierających konieczną podwyżkę opłat w dotychczasowym systemie – napisał Władysław Diakun burmistrz Polic.

O projekcie uchwały pisaliśmy w artykule Będzie zmiana metody naliczania i opłat za odpady komunalne?