Radni przyjęli uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Radni wyrazili zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej, w kwocie pozostającej do spłaty, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Police, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów w wysokości 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym wydane zostało zaświadczenie o przekształceniu. W każdym następnym roku ta bonifikata będzie o 10% niższa. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 15 radnych, 5 radnych było przeciwko.

- Od 2005 roku na mocy obowiązującej ustawy przekształcono z wieczystego użytkowania we własność w Gminie Police prawo do 586 działek. Pod rządami nowej ustawy, mimo zmienionych zasad, w imię elementarnej sprawiedliwości społecznej zmierzamy do stworzenia porównywalnego poziomu bonifikaty udzielonej przy wnoszeniu jednorazowej opłaty – argumentował zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański.

Przeciwko taki stawkom były kluby opozycyjne. Krystian Kowalewski w imieniu radnych Projektu Police i Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawkę do ustawy zmieniającą wysokość bonifikaty na 90% obniżaną o 10 % w każdym kolejnym roku. Poprawka ta została odrzucona. Za poprawką głosowało 8 radnych, 12 było przeciwko.

Opłata za to przekształcenie ma być wnoszona przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia.

Bonifikata w Gminie Police będzie taka sam jak w przypadku gruntów Skarbu Państwa, czyli 60 % w kolejnych latach obniżana o 10 %.