Przemoc rówieśnicza była tematem spotkania, zorganizowanego przez polickich policjantów z uczniami Szkoły Podstawowej w Trzebieży. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej za stosowanie przemocy wobec swoich rówieśników oraz tego jak sobie radzić z agresją fizyczną i słowną.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Słuchaczami wykładu na temat czynników determinujących agresję wśród młodych ludzi byli uczniowie klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej w Trzebieży. Funkcjonariusze przedstawili definicję przemocy, podkreślając, że jest to zjawisko dosyć powszechne w środowisku szkolnym. Pod tym pojęciem kryje się nie tylko przemoc fizyczna, ale także przemoc słowna, wyrażana poprzez wypowiadanie lub publikowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu obraźliwych tekstów, zdjęć, filmików lub innych form wyrazu wobec konkretnej osoby.

Policjanci omówili również konsekwencje prawne i karne wynikające ze stosowania przemocy, podkreślając, że jest ona przestępstwem i może przyjmować różne formy, które są ścigane prawnie. Takie zachowania nie mogą być rozpatrywane jedynie przez pryzmat obawy przed konsekwencjami karnymi, ale także moralnymi wynikającymi z faktu krzywdzenia drugiego człowieka. Czasami na całe życie.

Funkcjonariuszka przestrzegała młodzież również przed wysyłaniem swoich zdjęć w internecie albo za pomocą komunikatorów osobom, których praktycznie nie znają. Nie wiadomo, kiedy i do czego takie zdjęcia zostaną wykorzystane. Podobnie wygląda sytuacja z nawiązywaniem znajomości i umawianiem się na spotkania z zupełnie obcymi osobami. Nigdy nie ma pewności, kto prowadzi korespondencję, czy nie jest to ktoś, kto chce wyrządzić młodemu człowiekowi krzywdę.

sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka