reklama

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usprawnią przewóz towarów do morskiego portu w Policach. Dzięki budowie nowych torów pociągi towarowe dojadą bezpośrednio do stacji załadunkowej i wyładunkowej przy samym portowym nabrzeżu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność transportu drogami morską i kolejową. Koszty inwestycji szacowane są na ponad 120 mln zł. W piątek podpisano porozumienie, które umożliwi rozpoczęcie prac przy realizacji inwestycji.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


W jej ramach powstanie odgałęzienie, prowadzące ze stacji kolejowej Police do portu. Wybudowane zostaną nowy tor i sieć trakcyjna. Zamontowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

- W Krajowym Programie Kolejowym, oprócz inwestycji stricte pasażerskich, wpisane są także inwestycje umożliwiające sprawny przewóz towarów do portów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują zrealizować projekty związane z lepszą dostępnością do portów w Trójmieście, Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Wspólna inwestycja z Zarządem Morskiego Portu Police zwiększy możliwości przeładunkowe zachodniej części naszego kraju – powiedział prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

Inwestycja obejmie również budowę nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, nie wpływając na ruch samochodów na drodze wojewódzkiej nr 114.

- Nowy tor zapewni sprawną dostawę ładunków i przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu. - dodał Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.

Efektem projektu będzie zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i poprawa jego dostępności.

- To dla nas bardzo ważna inwestycja. Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem w Polsce pod względem wielkości przeładunku. Rocznie odprawia prawie 2 mln ton towarów. Dzięki budowie nowego toru port będzie miał po raz pierwszy bezpośrednie połączenie kolejowe, będziemy mogli zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe z korzyścią dla całego regionu – powiedział prezes zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Andrzej Łuc.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dzisiaj zostało podpisanie porozumienie między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o.o. (należącym do Grupy Azoty), które zakłada wybudowanie bezpośredniego połączenia kolejowego z portem w Policach.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym przygotowana zostanie dokumentacja, która określi szczegółowy zakres budowy. Kolejny etap obejmie wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac.

Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł. Podpisane porozumienie przewiduje, że koszty pokryją wspólnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

tekst i fot. Urząd Wojewódzki w Szczecinie