W tym roku bryczką Trzej Królowie przejechali ulicami Jasienicy aby w ruinach klasztoru augustiańskiego  złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Zgodnie z przekazem biblijnym po drodze odwiedzili Heroda.

Do 31 grudnia 2019 roku planowane jest zakończenie projektu budowa ścieżek rowerowych w mieście Police wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z Wyszyńskiego (w pobliżu węzła przesiadkowego) do skrzyżowania z Zamenhofa oraz wzdłuż ulic Rurowa – Tanowska – Roweckiego.

Przez cały czas utrzymuje się wysoki, przekraczający stan alarmowy, poziom wody na Zalewie Szczecińskim, Odrze, Łarpii i Gunicy. Silny wiatr północny, który wieje się w strefie brzegowej wpycha wodę w głąb lądu.

Sztorm na Bałtyku, północny i północno-zachodni wiatr powoduje efekt tzw. cofki. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia o możliwych podtopieniach.

Zespół prowadzący konsultacje w sprawie Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019  przekazał Burmistrzowi Polic oraz Radzie Miejskiej w Policach listy zadań rekomendowanych do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.