Gmina Police wspólnie z powiatem polickim organizuje XII Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach. Impreza odbędzie się  8 września 2018 r. w godzinach od 12.00 do 16.00,  na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach.

1 września odbyła się druga Sołtysiada-biesiada. Gospodarzem tegorocznej edycji było sołectwo Pilchowo. W zmaganiach na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie wzięło udział 12 reprezentacji sołectw z terenu gminy Police.

31 sierpnia, w "Bajkowym" Przedszkolu Publicznym nr 8, odbyła się uroczystość z udziałem władz oświatowych,  samorządowych, rodziców i dzieci. Oficjalnie otwarto rozbudowane i zmodernizowane przedszkole.

30 sierpnia Restauracja na Starych Policach świętowała swoje 10 urodziny.  Z okazji okrągłej rocznicy przygotowano dla gości wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych.

Od 3 września biletów nie potrzebują uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Police. Aby móc korzystać z darmowych przejazdów, każdy uczeń musi posiadać kartę SKA i/lub SKR z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.