Grupa Azoty Polyolefins S.A. może rozpocząć II etap budowy terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną w Policach. Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podpisał decyzję zezwalającą na budowę nabrzeża i stanowiska dalbowego na terenie portu morskiego Police. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Polimery Police”.

Od najbliższej soboty (16 maja) wprowadzone zostaną kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Ma to związek z luzowaniem obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii.

Od dnia 14 maja 2020 r. (czwartek) wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Policcy funkcjonariusze ostrzegają przed oszustwami na blika. W ostatnim tygodniu policjanci zostali powiadomieni o kilku przypadkach kradzieży pieniędzy z konta za pomocą wyłudzonych kodów płatności.

Od dziś - 14 maja - nadkom. Andrzej Przysiężny pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Policach. Zastąpił na tym stanowisku mł. insp. Andrzeja Misiurkę, który po wieloletniej służbie odszedł na emeryturę. Natomiast stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Mierzynie powierzono asp. Marcinowi Pelcowi.