W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającym zapotrzebowaniem ze strony szpitali na krew i jej składniki, Ministerstwo Zdrowia zwraca się do wszystkich osób, które mogą ofiarować krew dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały okres stanu epidemii COVID-19  na bieżąco udziela wsparcia mieszkańcom Powiatu Polickiego poprzez  kontakt telefoniczny, mailowy bądź komunikator internetowy.  Przez cały ten czas można również przychodzić do siedziby PCPR składać wnioski oraz inne dokumenty we wszystkich sprawach, którymi się zajmuje PCPR.

Grupa Azoty w tym roku nie będzie organizować obchodów Dnia Chemika. Decyzja o odwołaniu przez spółki Grupy Azoty wszystkich związanych z nimi imprez towarzyszących podyktowana została troską o bezpieczeństwo pracowników oraz ich rodzin, a także społeczności lokalnych,  do których tradycyjnie już adresowana była znaczna część organizowanych wydarzeń.

Odnośnie dzisiejszej informacji przekazanej w rozmowie z Wirtualną Polską przez wiceministra edukacji narodowej Macieja Kopcia a dotyczącej ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, pojawiło się stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie.

Wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć w rozmowie z Wirtualną Polską poinformował, że uczniowie nie wrócą do szkół do końca roku szkolnego.