Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, w związku ze wzmożoną zachorowalnością na grypę w powiecie polickim, przygotował informacje nt. grypy oraz ulotkę „Grypa czy przeziębienie”.

Komenda Powiatowa Policji w Policach wzbogaciła się o nowy radiowóz. Jest to Ford Transit wyposażony w urządzenia kontrolno-pomiarowe, zabudowę biurową oraz w dwujęzyczne formularze, aby usprawnić pracę na miejscu zdarzeń drogowych.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów.

Przemoc rówieśnicza była tematem spotkania, zorganizowanego przez polickich policjantów z uczniami Szkoły Podstawowej w Trzebieży. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej za stosowanie przemocy wobec swoich rówieśników oraz tego jak sobie radzić z agresją fizyczną i słowną.

Przed terminem zostały upsunięte zgliszcza po spalonej promenadzie w Trzebieży. Prace prowadziła firma TRANSTECH, która zaoferowała najniższą cenę 67 tys. zł za uprzątnięcie terenu i utylizację odpadów po spalonej promenadzie w Trzebieży .