Wczoraj (11 września) Burmistrz Polic ogłosił konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police przeznaczony dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

O godz. 15 został zamknięty internat Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. U jednej z uczennic szkoły stwierdzono koronawirusa.

Aktualna sytuacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz najczęstsze pytania dotyczące organizacji pracy szkół, w tym zasady związane z maseczkami, płynami do dezynfekcji to główne tematy wczorajszej konferencji prasowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu serdecznie zaprasza na weekendowe kameralne i kreatywne zajęcia dla dzieci oraz dorosłych. Oto plan na najbliższą sobotę i niedzielę (12 i 13 września).

W sobotę (5 września) przy kościele św. Kazimierza w Policach odbył Ambulansowy Pobór Krwi zorganizowany przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Klub HDK im. H. Dunant’a w Policach we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza w Policach.