W sobotę (30 stycznia) do pomocy dla Ingi włączy się ekipa, którą już poznaliśmy przy okazji akcji "Police szyją dla Australii". Teraz panie: Karolina, Ewa, Ania i Małgorzata będą szyły serduszka i inne gadżety z inicjałami Ingusi.

8 stycznia 2021 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a firmą STRABAG Sp. z o.o. zawarta została umowa na realizację II etapu przebudowy drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o decyzji rządu i zniesieniu od 1 lutego godzin dla seniorów.

Jednym z podstawowych zadań funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Jednak, aby działania policjantów przynosiły pożądane rezultaty, o pewne rzeczy muszą zadbać sami kierowcy. Nie tylko zdjęcie nogi z gazu, czy zadbanie o stan techniczny pojazdu wpływa na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Istotne jest również pole widzenia kierowców.

W dniu 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.