W ramach obchodów związanych z 40. rocznicą Wydarzeń Sierpnia 1980 i powstania NSZZ "Solidarność" w Parku Solidarności, na Skwerze Wielkich Polaków, odsłonięto głaz poświęcony kapelanowi a od 2014 r. patronowi "Solidarności" bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

W piątek w Policach odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą Wydarzeń Sierpnia 1980 i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  "Solidarność". Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Jasienicy, której przewodniczył ks. kan. Zbigniew Grzegorz Rzeszótko proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie, duszpasterz ludzi pracy.

Od 1 września do 30 listopada tego roku, na terenie całego kraju odbywa się największe rolnicze badanie statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020. Realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

28 sierpnia w Policach odbędą się uroczystości związane 40. rocznicą Wydarzeń Sierpnia 1980 i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  "Solidarność".

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach i Komisariatu Policji w Mierzynie od poniedziałku 24 sierpnia rozpoczęli szczegółową lustrację dróg, oznakowań, a także sygnalizacji świetlnej na odcinkach przebiegających w rejonie szkół i przedszkoli na terenie naszego powiatu. Sprawdzenie oznakowań dróg ma na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.