Spotkanie z "Sarenką" mjr Danutą Szyksznian – Ossowską zapoczątkowało cykl lekcji przeprowadzanych w domach kombatantów, w których zdalnie biorą udział licealiści.

Zwycięzcą ogólnym (i tym samym w kategorii projektów miejskich) został wniosek nr 2 pn. Budowa „Ogrodu Przyjaźni na ulicy Przyjaźni” na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1. Przedsięwzięcie to zdobyło 2149 punktów.

Przed godz. 13 na składowisku odpadów, na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, doszło do pożaru.

Powiat Policki wraz ze Stowarzyszeniami: Harmonii Społecznej w Policach i "Złoty Wiek" w Szczecinie, rozpoczął akcję "Być bliżej - seniorze zadzwoń...".

W związku z decyzją rządu o nauczaniu zdalnym dla wszystkich uczniów, od 9 listopada do odwołania Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej.