Niefunkcjonalny, bez miejsc postojowych dla samochodów i rowerów. Ten centralnie położony główny węzeł komunikacyjny czekają kompleksowe zmiany, które ułatwią mieszkańcom codzienne przemieszczanie się. Inwestycja otrzyma także unijne wsparcie. Urząd Marszałkowski w ramach RPO 2014-2020 przeznaczy dla Gminy Police ponad 800 tys. zł.

Wczoraj na terenie budowy w Pilchowie przy ul. Warszewskiej doszło kradzieży. Wyznaczono nagrodę za wskazanie sprawców – 1000 zł.

Podczas przeprowadzonego planowanego w okresie od 4.04.2019 r. do 11.06.2019 r. postoju remontowego w Jednostce Biznesowej Nitro, została wykryta usterka kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. W wyniku wykrycia usterki, począwszy od dnia 06.05.2019 r. nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika.

11 czerwca 2019 r. zawarta została umowa na I etap realizacji inwestycji przebudowy połączenia drogowego Police – Szczecin. Inwestycja będzie realizowana przez firmę STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 8 455 849,75 zł. Pierwszy etap przebudowy obejmie odcinek drogi od Przęsocina do wiaduktu przy ulicy Asfaltowej w Policach.

W miniony weekend (29-30 czerwca) w Trzebieży, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego, odbyła się impreza „Czas na EkoTrzebież”. Były warsztaty, konkursy, zmagania sportowe oraz prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką. Odbyły się również występy sceniczne grup artystycznych.