Dzisiaj (19 października) w Parku Solidarności pod głazem poświęconym bł. ks. Jerzemu Popiełuszko, w rocznicę śmierci, złożyli kwiaty i zapalili znicze przedstawiciele gminy Police i NSZZ "Solidarność".

Grupa Azoty Police została jednym z fundatorów sztandaru wojskowego 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta”, który został przekazany 17 października br. w Trzebiatowie.

W 2021 r. w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032” odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 46,2 Mg azbestu z 21 nieruchomości.

Czterdzieści trzy lata temu, 16 października 1978 r,  konklawe  wybrało kardynała Karola Wojtyłę 264. papieżem i 6. Suwerenem Państwa Watykańskiego.

Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Asfaltowa, Dębowa i Wojska Polskiego w Policach, doszło do zderzenia skutera z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala.