Choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę, 1 lipca obudziliśmy się w nowej rzeczywistości prawnej. Weszły w życie zmiany w procedurze karnej. Będzie prawie tak, jak w amerykańskim sądzie. 17 października 2013 roku prezydent RP podpisał stosowne nowelizacje, m.in. Kodeksu Postępowania Karnego oraz Kodeksu Karnego.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Termin wejścia w życie nowej procedury karnej wyznaczono na 1 lipca 2015 roku. Tak długie vacatio legis miało służyć przeprowadzeniu szkoleń wszystkich, których zmiany dotyczą, w tym m.in. policjantów.

Proces karny ma bardziej przypominać to, co znamy z amerykańskich dramatów sądowych. Obecnie to sędzia jest najważniejszym "uczestnikiem" procesu karnego. Prowadzi proces, dążąc do ustalenia obiektywnej prawdy, przeprowadza dowody, przesłuchuje świadków. Po otrzymaniu dokumentów z prokuratury sam wszystko po kolei sprawdza, niekiedy tocząc spór z adwokatem i stając się "rzecznikiem" aktu oskarżenia, niekiedy poprawiając działania prokuratury. Sędziowie mogą sami zlecać przeprowadzenie ekspertyz i dowodów, które prokurator pominął w toku postępowania. Taki model prowadzenia procesu nazywany jest "inkwizycyjnym".

Teraz taka możliwość zostanie znacznie ograniczona. Sędzia straci uprawnienia "inkwizycyjne" i będzie jedynie obserwatorem sporu, który toczyć między sobą będą prokurator i obrońca. Prawnicy nazywają taki model "kontradyktoryjnym". Obowiązuje on w krajach anglosaskich.

Autorzy nowelizacji twierdzą, że zmiany usprawnią i przyspieszą postępowanie karne. Ograniczy się też przewlekłość postępowania odwoławczego, bo w apelacji nie będzie już można powołać się na to, że sąd nie przeprowadził jakiegoś dowodu.

Jeszcze jedna ważna zmiana dotyczy radców prawnych - od 1 lipca oni też będą bronić w sprawach karnych i karno-skarbowych.

W celu przyspieszenia postępowania i poprawienia wydolności polskich sądów poszerzono katalog spraw rozstrzyganych przez referendarzy sądowych, a nie sędziów. Ograniczono też rodzaje spraw, w których brać udział musi trzech sędziów. Większy nacisk położono na mediację przedsądową oraz dano możliwość zakończenia już rozpoczętego procesu po pojednaniu się oskarżonego z pokrzywdzonym.

Więcej będzie też spraw rozstrzyganych w trybie przyspieszonym, a sądy nie będą mogły w "nieskończoność" wydłużać tymczasowego aresztowania podejrzanego. Czas pokaże czy rzeczywiście zmiany te przyspieszą czas spraw rozstrzyganych przez sądy.

źródło: www.police.policja.gov.pl