Szkodliwe treści w internecie definiuje się jako „materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub, które promują niebezpieczne zachowania”. Zauważa się, że materiały takie są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych odbiorców – dzieci i młodzieży, mogą bowiem negatywnie wpływać na ich rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Terminem dobrze opisującym treści online, których wspólnym mianownikiem jest prezentowanie zachowań patologicznych, jest słowo „patotreści”, które powstało w 2018 r. w ramach inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich „Okrągły Stół RPO do walki z patotreściami w internecie”.

PATOTREŚCI – treści prezentowane w sieci w postaci transmisji internetowej (stream), fragmentów transmisji (shoty), filmów, zdjęć i innych form przekazu, w których nadawca lub grupa nadawców prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, libacje alkoholowe, poniżanie, zażywanie narkotyków i inne.

Obecnie influencerzy, youtuberzy, mają wpływ na zachowanie, pragnienia, marzenia naszych dzieci. Oglądani są przez ogromną widownię, wstydem jest nie wiedzieć o kim mówią rówieśnicy.  Jednak , żeby zadbać o swoje dziecko zapytaj co ogląda, kogo kanał subskrybuje, powiedz, że jesteś ciekawy, zainteresowany tym, czym się zajmuje. Ta wiedza pozwoli zadbać o bezpieczeństwo Twojego dziecka.

 

Więcej informacji o problemie znajdziecie Państwo w:

https://fdds.pl/co-robimy/raporty-z-badan/2019/patotresci-w-internecie.html

Opracowano na podstawie raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Razem Bądźmy Bezpieczni #Wolni od …