Kierującemu pojazdem zabrania się wjazdu na przejazd kolejowy, jeśli podnoszenie zapór nie zostało zakończone?


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Kierujący pojazdami wjeżdżając na przejazd przed zakończeniem podnoszenia się rogatek swoje zachowanie tłumaczą tym, że pojazd szynowy już przejechał, więc wjazd na przejazd nie utrudni ruchu.

Należy zwrócić uwagę, że niektóre przejazdy kolejowe są wyposażone jedynie w sygnalizator świetlny, a inne zarówno w sygnalizator świetlny jak i zapory. W takim przypadku kierujący jest zobowiązany do powstrzymania się od wjazdu na przejazd do czasu aż sygnalizator zaprzestanie nadawania sygnałów świetlnych (dotyczy to również sytuacji, gdy zapora zostanie już podniesiona).

Za naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone kierujący może być ukarany mandatem karnym w wysokości 300 złotych i 4 punkty karne!

sierż. Tomasz Kapusta RD KWP Szczecin