Poprawa jakości powietrza przez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego. NFOŚiGW prowadzi nabór do ww. programu, który skierowany jest do: właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Więcej informacji pod linkiem: https://wfos.szczecin.pl/budynki-wielorodzinne/o-programie/ i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Infolinia: 91-48-55-150