Wojewoda zachodniopomorski zarządzeniem zastępczym zmienił nazwę ulicy W.O.P. w Trzebieży na Wkrzańską. Podstawą była tzw. ustawa „dekomunizacyjna” i opinie Instytutu Pamięci Narodowej, kwestionujące dotychczasową nazwę.

Nowa nazwa zacznie obowiązywać 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym czyli już od środy  28 marca.

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nazwa „WOP” jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.