za okres od 28 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

* 23 lutego 2018 roku odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 28/1 o powierzchni 622 m2 wraz z  udziałem w wysokości 1/3 części w działce nr 29/1 o  powierzchni 100 m2 (dojazd do zaplecza) z obrębu Siedlice. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 83 200 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 115 000 zł.

* 9 marca 2018 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości określonej numerem działki 379/2 o  powierzchni 2912 m2 położonej przy ul. Marcina w Policach. Część działki o pow. ok. 312 m2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową (nie może stanowić samodzielnej działki inwestycyjnej), część o pow. 2600 m2 przeznaczona jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 35 000 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 37 800 zł.