Radni Rady Miejskiej w Policach jednogłośnie przyjęli zmianę nazwy ulicy 26 Kwietnia w Policach na ulicę 26 Kwietnia oraz ulicy Trzydziestolecia w Tanowie na ulicę Radosną.

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nazwy między innymi drogom i ulicom nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny system totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.