Zainstalowane czujniki mają służyć przede wszystkim do edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Police o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza poprzez uświadomienie społeczeństwa, iż to my sami przyczyniamy się do stanu środowiska. Wskazania sensorów mają charakter informacyjny, nie mogą być podstawą do wprowadzenia stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Natomiast Państwo jako mieszkańcy naszej gminy mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza głównie poprzez:

- nie palenie śmieci,

- używanie węgla i paliw wysokiej jakości,

- przesiadkę na rower albo wspólne dojazdy samochodem do pracy,

- ograniczenie wyjazdów na krótkich odległościach,

- hodowanie kwiatów i roślin – zarówno w domu, jak i na balkonach i w ogrodach.