Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

26 czerwca 2019 r o godz. 10.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek określonych numerami 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10 i 1102/11 położonych w Trzebieży w obrębie ulic: Polnej, Stokrotki i Szarotki. W wyniku przetargu ustalono nabywcę jednej działki o nr. 1102/11. Cena wywoławcza wynosiła 92.000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 93.000,00 zł.

2 lipca podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police, a firmą STRABAG Sp z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach – wykonawca robót wyłoniony został w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt realizacji robót budowlanych to 2 150 589,68 zł. Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się 22 lipca bieżącego roku, a planowany termin ich zakończenia to 31 października 2019 roku. W związku z realizacja robót budowlanych na Placu Chrobrego występują utrudnienia w normalnym ruchu drogowym i pieszym, za co oczywiście mieszkańców przepraszam.