Przedstawiciele instytucji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy planujący realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej ze środków zewnętrznych mogą zgłaszać planowane przedsięwzięcia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgłoszenie planowanego działania/przedsięwzięcia będzie podstawą aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej, którą dokument został przyjęty do realizacji. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police

Obwieszczenie Burmistrza Polic

Formularz zgłoszeniowy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, który wytycza kierunki działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Police, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.