Już 16 Marca 2019 r. w Szczecinie na Wydziale Nauk o Ziemi odbędzie się II FINAL PLANET HEAD DAY. Celem inicjatywy jest odkrycie nietuzinkowej współpracy przełamującej stereotypy o środowiskach działających na rzecz osób z chorobami nowotworowymi i chęć poszukiwania darczyńców na cel charytatywny – remont Oddziału Św. Mikołaja  w Klinice Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej SPSK-1 PUM w Szczecinie.

Podczas finału odbędzie się kampania fundraisingowa, tego dnia organizatorzy będą uczestnikom golić głowy i malować je na wzór planet. Organizatorzy zadbają również o atrakcje dla wszystkich uczestników i gości, których tematyka skupiać się będzie w obszarze medycyny i nauk przyrodniczych. 

Przez organizatorów poszukiwani są fundraiserzy – Bohaterowie II FINAŁU PHD Szczecin 2019, którzy dadzą sobie ogolić głowy w szczytnym celu. Chodzi o ludzi, którzy dzięki swojej działalności, rozpoznawalności i osobowości mogą wesprzeć zbiórkę funduszy. Mile widziani samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek publicznych, biznesu. Innymi słowy osoby cieszące się autorytetem, zaufaniem i szacunkiem społecznym.