Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Gmina Police złożyła 3 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych:

Poprawa jakości powietrza przez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego. NFOŚiGW prowadzi nabór do ww. programu, który skierowany jest do: właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Decyzją Burmistrza Polic Władysława Diakuna w wejściu do Urzędu Miejskiego w Policach zostało ustawione zdjęcie upamiętniające wybitnego podróżnika, honorowego obywatela Gminy Police, mieszkańca Polic - Aleksandra Dobę. Zasłynął przepłynięciem trzy razy oceanu kajakiem. Opłynął jezioro Bajkał, miał na swoim koncie niezliczone wyczyny z pogranicza sportu ekstremalnego i turystyki.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Z głębokim żalem informuję, że 22 lutego zmarł Aleksander Doba - Honorowy Obywatel Gminy Police. Olek Doba był nie tylko znanym i lubianym kajakarzem, podróżnikiem, ale przede wszystkim przyjacielem Polic.

Jako kajakarz w ekstremalnych wyprawach zdobył wszystko co było możliwe do zdobycia. Zmarł jak podróżnik, spełniając swoje kolejne marzenie, zdobywając najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro.

18 lutego br. Burmistrz Polic wziął udział w spotkaniu na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, prezydentem Szczecina, przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządowcami Powiatu Polickiego w sprawie budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina.