W środę, 7 listopada w Urzędzie Miejskim w Policach burmistrz Polic Władysław Diakun wręczył 18 osobom stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrodę specjalną za "Misterium Męki Pańskiej", w którym udział biorą aktorzy-amatorzy, otrzymał proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Jasienicy - ks. kan. Waldemar Szczurowski.

reklama

Celem stypendium jest wspieranie uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Polic, zajmujących się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury, którzy nie ukończyli 25 roku życia, a swoimi osiągnięciami promują Gminę Police.

- Spotykamy się co roku o tej porze w gronie osób zdolnych, twórczych, dla których kultura jest ważnym elementem życia. Pasją, w której się realizują - mówił Witold Stefański naczelnik Wydziału Oświaty  i Kultury UM w Policach. - Są to osoby, które bardzo wiele wnoszą do naszej gminy.

Stypendium będzie wypłacane przez rok  w kwocie od 100 do 200 zł miesięcznie.

fot. Mariusz Hałgas
WIRTUALNE POLICE - police24.pl