Tradycyjnie na przełomie lipca i sierpnia, władzę w Trzebieży przejmuje - Neptun. "Trzebieskie Neptunalia 2005", których  organizatorami są: Gmina Police, Miejski Ośrodek Kultury w Policach i Sołectwo Trzebież, odbędą się 30 lipca, w parku koło przystani. Impreza rozpocznie się o godz. 14.00, uroczystym przekazaniem władzy Neptunowi.