Rozwój terenów inwestycyjnych, bezpieczeństwo, szybki czas dojazdu, dostępność komunikacyjna - to najważniejsze argumenty przemawiające za budową Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina.

reklama

Samorządowcy z obszaru metropolii szczecińskiej, w tym przedstawiciele samorządów: gminy Police i powiatu polickiego, zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o uwzględnienie obwodnicy w projektowanym Krajowym Planie Odbudowy.

- Jest to kluczowy projekt dla dalszego zrównoważonego rozwoju naszych samorządów. Zadanie to, nazywane obwodnicą Szczecina, powinno właściwie nosić nazwę „Obwodnicy Metropolitalnej" ponieważ oddziałuje ono na każdy z reprezentowanych przez nas podmiotów. Jego powstanie połączy Szczecin, Kołbaskowo, Dobrą, Police, a dzięki przeprawie Police - Święta pozwoli dotrzeć do Goleniowa i wschodniej części metropolii, umożliwi tym samym włączenie jej zachodniej części w sieć autostrad. Jest to o tyle ważne, że na północy tego obszaru funkcjonują Zakłady Chemiczne Police z Grupy Azoty. Od lat ruch do tej wielkiej fabryki chemicznej odbywa się siecią dróg w obszarze naszych gmin. – czytamy w liście do premiera.

W ocenie samorządowców bezpieczeństwo, rozwój terenów inwestycyjnych, dostępność komunikacyjna oraz poprawa jakości powietrza - to najważniejsze argumenty przemawiające za realizacją tego projektu.

- Dlatego dbając o rozwój całego regionu, dzisiejsze i przyszłe interesy naszych mieszkańców, jako samorządowcy obszaru metropolii szczecińskiej od dekady zabiegamy o tę inwestycję. Z uznaniem więc przyjęliśmy zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyśpieszeniu prac nad niniejszym obejściem. Deklarujemy także swoje zaangażowanie i gotowość do udziału w tym kluczowym dla nas projekcie drogowym – napisali samorządowcy.

Samorządowcy apelują do rządu o zabezpieczenie finansowania inwestycji.

- Apelujemy za pośrednictwem Pana Premiera do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wpisanie budowy Zachodniego drogowego obejścia Szczecina, wraz z drogami dojazdowymi do węzłów, do Krajowego Planu Odbudowy lub objęcie tego zadania finasowaniem z innych źródeł rządowych. Działania te zabezpieczą finansowanie inwestycji oraz umożliwią połączenie z drogami, za które odpowiadają samorządy. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że w ramach swoich możliwości prawnych, organizacyjnych i finansowych realizujemy oraz planujemy szereg inwestycji, które mają na celu uzupełniać układ dojazdowy do Zachodniego drogowego obejścia Szczecina – piszą samorządowcy w liście do premiera.

Pod listem podpisali się m.in. starosta Policki Andrzej Bednarek i burmistrz Polic Władysław Diakun.

Przedsięwzięcie, którego koszty szacuje się na 4 mld zł, zmieni mapę drogową regionu. Powstać ma pięciokilometrowy (podwójny) tunel pod Odrą w rejonie Police - Święta, dwujezdniowa droga, osiem węzłów drogowych: Kołbaskowo (Szczecin Zachód), Będargowo, Dołuje, Dobra, Tanowo, Police, Modrzewie, Goleniów Północ. Na czerwiec bieżącego roku GDDKiA zapowiedziała ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.