Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało o przedłużeniu, do 28 lutego, nauki zdalnej dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.  Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, tak jak dotychczas, uczą się stacjonarnie w szkołach.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


15 lutego weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, które dotyczy czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do 28 lutego uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych będą uczyli się w systemie nauki zdalnej.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, nadal będą uczyć się w szkołach. Również  w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia będą odbywały się stacjonarnie.