Rodzice dzieci do lat trzech, którzy w najbliższym czasie planują powrót do pracy, mogą starać się o finansową pomoc z „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”. To nawet 1140 zł miesięcznie. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uruchamia kolejną rekrutację do projektu. Elektroniczny  nabór formularzy  rozpocznie się w poniedziałek.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


"Zachodniopomorskie Małe Skarby" to autorski projekt Urzędu Marszałkowskiego, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

- To specjalny program wspierający wszystkich opiekunów dzieci do lat trzech, którzy chcą powrócić do pracy, a mają problem ze zorganizowaniem opieki dla swoich małych dzieci – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki „Skarbom” opiekunowie dzieci do lat trzech mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok.

Ze wsparcia „Skarbów” mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Elektroniczny nabór formularzy na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl rozpocznie się 28 września 2020 r. o godzinie 8:00 i potrwa do 30 września 2020 r. do godz. 15.30.  Kandydaci będą też zobowiązani złożyć wydrukowane z systemu formularze rekrutacyjne, podpisać oraz dołączyć wymagane załączniki (wszystkie informacje dostępne są na stronie WUP).

Ogłaszana przez WUP w Szczecinie rekrutacja skierowana jest do  osób, które planują  powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia maksymalnie do 30 listopada 2020 r.

Lista  osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 23 października 2020 r.  Na wsparcie ma szansę 150 osób.

Kolejna rekrutacja planowana jest w marcu 2021 r.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” będzie kontynuowany do sierpnia 2023 r. Cały budżet programu to 29,5 mln zł.