W poniedziałek (29 czerwca) wojewoda zachodniopomorski opublikował uchwały Rady Miasta Szczecina, które „odwieszają” SPP i płatne parkingi na Pl. Orła Białego. Wejdą w życie 14 lipca.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Zanim to nastąpi za wycieraczkami samochodów parkujących w centrum miasta pracownicy NiOL będą umieszczać ulotki przypominające o wznowieniu działania SPP.

- Kampanię ulotkową planujemy od 6 lipca – informuje kierownik SPP Roman Kapczyński.

Zgodnie z uchwałą radnych okres ważności opłat zryczałtowanych i opłat abonamentowych SPP ulega wydłużeniu o okres obowiązywania na obszarze Miasta Szczecin stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ale nie dłużej niż do dnia wejścia w życie uchwały.

Stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony 14 marca, a ostatnim dniem zamrożenia strefy będzie 13 lipca. To oznacza, że strefa będzie nieczynna 122 dni. O tyle zostaną wydłużone opłaty abonamentowe i ryczałty.

Na stronie SPP https://spp.szczecin.pl/  będzie kalkulator, który umożliwi samodzielne obliczenie nowego terminu ważności opłaty ryczałtowej czy abonamentu.

Analogiczne ustalenia dotyczą płatnych parkingów niestrzeżonych na Pl. Orła Białego.

- Pobieranie opłat za postój na tych parkingach zostanie wznowione 14 lipca a okres ważności  kart dojazdowych stare Miasto – Parking został przedłużony o okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego do czasu wejścia w życie uchwały - informuje Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. - Kalkulator do obliczania terminu ważności kart dojazdowych stare Miasto – Parking od środy (1.07) będzie dostępny na stronie http://ppn.szczecin.pl/

Od 6 lipca w normalnym trybie czynne będzie biuro SPP przy al. Wojska Polskiego (od godz. 8 do 17 w dni powszednie.)

Ze względów sanitarnych NiOL, operator SPP zachęca do wnoszenia opłat jednorazowych za pomocą aplikacji mobilnych moBILET oraz SkyCash oraz do korzystania ze sklepu www.eabonamenty.spp.szczecin.pl.

Kontrolerzy SPP i płatnych parkingów na Pl. Orła Białego przestali sprawdzać opłaty w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa. 9 kwietnia Rada Gminy Szczecin usankcjonowała stan faktyczny i zdecydowała, że postój pojazdów w SPP i na Pl. Orła Białego w czasie zagrożeń związanych z wirusem SARS-CoV-2 będzie bezpłatny.

Uchwały przywracające płatności za postój w SPP i PPN zostały przegłosowane 26 maja. Wojewoda, który ma 30 dni na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, opublikował je w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 czerwca, czyli w ostatnim możliwym terminie. Obie wchodzą w życie po upływie 14 dni od publikacji.

źródło: szczecin.eu