Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie, 7 czerwca odbędzie się referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Postanowienie o przeprowadzeniu referendum zostało podjęte, przez Komisarza Wyborczego, 6 lutego 2020 roku. Pierwotnie referendum gminne miało się odbyć 29 marca br. jednak z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju zostało zawieszone.

W dniu 18 maja 2020 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie 1 wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, w którym Inspektor zajął stanowisko, że nie widzi przeszkód w przeprowadzeniu w dniu 7 czerwca 2020 r. referendum lokalnego w gminie Dobra – pod warunkiem wdrożenia przez wójta gminy Dobra procedur związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 oraz stosowaniem środków profilaktycznych zapewniających bezpieczeństwo sanitarne członkom komisji oraz osobom uczestniczącym w referendum.

- Biorąc powyższe pod uwagę Komisarz Wyborczy w Szczecinie 1 uznał za zasadne wyznaczenie daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania wójta gminy Dobra przed upływem kadencji na niedzielę 7 czerwca 2020 r. – czytamy w uzasadnieniu postanowienia.