Rysunek, wyklejanka, zdjęcie, komiks, krótki film a może inna forma plastyczna? Pokaż jak spędzasz czas z najbliższymi. Do 15 maja 2020 r. można zgłaszać prace do konkursu „Rodzina razem”. Do wygrania nagrody rzeczowe.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego skierowany jest do wszystkich mieszkańców regionu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Konkurs zakłada wyłonienie jednego laureata oraz przyznanie dwóch wyróżnień na poziomie każdego z powiatów. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe takie jak: aparaty fotograficzne, gry planszowe, książki czy tablety.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”. Prace konkursowe należy przesyłać do 15 maja 2020 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”.  O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły i regulamin konkursu:

http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-rodzina-razem