29 marca w Dobrej ma się odbyć referendum w sprawie odwołania wójt Teresy Dery. W związku z sytuacją epidemiczną komitet referendalny zwrócił się do Komisarza Wyborczego o przesunięcie referendum na inny termin.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


- W imieniu Komitetu Referendalnego już przed tygodniem, na spotkaniu 12 marca, zwróciłem się do Komisarza Wyborczego i pisemnie w dniu 13 marca do Wojewody Zachodniopomorskiego o przesunięcie referendum na inny termin, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców gminy, zarówno tych, którzy mieliby pojawić się w lokalach wyborczych, jak i członków komisji. Wydarzenie to stałoby w jawnej sprzeczności z wszelkimi przepisami i zaleceniami dotyczącymi zachowania się w istniejącej w kraju sytuacji. Także 13 marca zwróciłem się do Sanepidu o opinię – napisał na stronie dobrawybiera.pl Jacek Zienkiewicz – Pełnomocnik Inicjatora Referendum.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zajął stanowisko w tej sprawie.

- W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się koronawirusa (...) mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia publicznego, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie rekomenduje odroczenie terminu organizacji wskazanego  referendum – czytamy w piśmie z dnia 20 marca.

Rekomendacja trafiła również do delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

- Mam nadzieję, że rozwieje to wszelkie wątpliwości i jedyna rozsądna decyzja o przełożeniu terminu referendum zostanie wreszcie podjęta. Natomiast ze zdumieniem i oburzeniem przyjmuję postawę wójt Teresy Dery, która wraz z podlegającymi jej strukturami z wicewójtem Rafałem Zahorskim na czele nie zajęli w tej kwestii żadnego stanowiska i nie podjęli jakichkolwiek działań – napisał na Jacek Zienkiewicz.

W styczniu inicjatorzy referendum złożyli wniosek do Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wszczęcie procedury referendalnej. Inicjatorzy wniosku złożyli 2557 podpisów mieszkańców gminy Dobra, popierających wniosek o odwołanie wójta gminy Dobra Teresy Dery przed końcem kadencji.

We wniosku znalazło się 14 punktów, w których inicjatorzy wniosku zarzucają wójt Teresie Dera m.in. wprowadzenie pod obrady Rady Gminy wadliwej pod względem prawnym uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naruszenie dyscypliny finansowej podczas wykonywania inwestycji w Dołujach, a także niegospodarność w zakresie zakupu lamp solarnych i solarno-hybrydowych.