Złożony 24 stycznia wniosek do Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wszczęcie procedury referendalnej przeszedł pozytywną weryfikację.  Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Dobra Teresy Dery przed upływem kadencji odbędzie się w niedzielę 29 marca.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


W styczniu, inicjatorzy zorganizowania referendum, zebrali ponad 2,5 tys. podpisów pod wnioskiem.

We wniosku znalazło się 14 punktów, w których inicjatorzy wniosku zarzucają wójt Teresie Derze m.in. wprowadzenie pod obrady Rady Gminy wadliwej pod względem prawnym uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naruszenie dyscypliny finansowej podczas wykonywania inwestycji w Dołujach, a także niegospodarność w zakresie zakupu lamp solarnych i solarno-hybrydowych.