Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. oraz stan realizacji projektu, to temat dzisiejszej konferencji z udziałem m.in. ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciecha Zdanowicza.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Ta długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Zakresem projektu objęto również modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

Jak podkreślał minister Marek Gróbarczyk

- Jest to kluczowa dla rozwoju naszego regionu inwestycja, która umożliwi zawijanie do szczecińskiego portu statków o większym zanurzeniu i z prawie dwukrotnie większym ładunkiem.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Polic i Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m).

Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych.

We wrześniu 2018 roku podpisany został kontrakt z wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich, wyłonionym w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, którym zostało belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International i Van Oord Dredging and Marine Contractors. Wartość kontraktu to ponad 1 mld 336 mln złotych, a termin wykonania prac to 42 miesiące od momentu podpisania umowy.

Wykonawca zakończył już wstępne badania geotechniczne i, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska, będzie mógł przystąpić do właściwych badań geologicznych toru. Przez cały czas prowadzone są także badania ferromagnetyczne. Wkrótce wykonawca rozpocznie wydobywanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych w rejonie północnego odcinka toru. Roboty będą prowadzone we współpracy z Marynarką Wojenną.

tekst/fot. Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Urząd Morski w Szczecinie