Organizacje pozarządowe mogą w czterech konkursach ogłoszonych przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zdobyć w sumie 360 tys. zł wsparcia. To środki m.in. na: wkłady własne, promocję wolontariatu czy przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz OPP z regionu. Po raz pierwszy NGO’sy będą mogły starać się o dotację na działania upowszechniające równe traktowanie oraz profilaktykę HIV/AIDS.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Na projekty promujące tolerancję i równe traktowanie została przeznaczona kwota 60 tys. zł. Szansę na dotację mają te organizacje, które będą walczyć ze stereotypami czy zaproponują działania przeciwdziałające mowie nienawiści.

Na edukację i profilaktykę z zakresu HIV/AIDS Wydział Współpracy Społecznej zarezerwował 50 tys. zł. Są to środki, dzięki którym organizacje pozarządowe będą mogły zorganizować, np. warsztaty, spotkania i szkolenia dla młodzieży, studentów oraz grup zawodowych szczególnie narażonych ze względu na ekspozycję zawodową. Dofinansowane będą też najlepsze projekty na rzecz promocji anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV.

Kwota 150 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenia i fundacje będą mogły otrzymać dotację w czterech zadaniach. To promocja przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz OPP z woj. zachodniopomorskiego (14 tys. zł), projekty upowszechniające wolontariat (100 tys. zł) oraz dotyczące zadania pn. Zachodniopomorski Lider NGO 2019 (16 tys. zł). 20 tys. zł zarezerwowano na zorganizowanie dwudniowego XIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, aby wesprzeć finansowo organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców Pomorza Zachodniego, ogłasza już po raz trzeci otwarty konkurs, w którym będzie można pozyskać dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (tj. spoza budżetu województwa). To ważny konkurs, ponieważ jak wskazują przedstawiciele trzeciego sektora, jedną z głównych przeszkód w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację projektów są trudności w zabezpieczeniu środków na wkład własny. To pieniądze, które NGO’s musi posiadać, aby otrzymać dotację. Organizacja bez zapewnienia środków na ten cel, mimo ciekawego projektu, nie otrzyma wsparcia, a jej oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Na ten cel zarezerwowano 100 tys. zł.

Organizacje pozarządowe na złożenie ofert w mają czas – w przypadku konkursu na wkłady własne do 25 stycznia 2019 r. oraz do 18 stycznia 2019 r. w trzech pozostałych konkursach. Oferty przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora Witkac.pl

Ogłoszenia konkursów dostępne są w BIP Urzędu Marszałkowskiego (http://bip.wzp.pl).)

Ogłaszane otwarte konkursy ofert wynikają z przyjętego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

W ubiegłym roku WWS Urzędu Marszałkowskiego przeznaczył, w otwartych konkursach ofert, na działania wspierające organizacje pozarządowe ponad 200 tys. zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego